Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Tulkotāju darbnīca 21. un 22. aprīlī Ventspilī

28.04.2016

21.04. un 22.04.2016. Ventspils Augstskolas un Latvijas Universitātes topošie tulkotāji kopīgajā „Tulkošanas darbnīcā” pievērsās tēmai „Bērnu un jauniešu literatūras tulkošana”. Tulkošanas darbnīcā par to savā pieredzē dalījās tulkotājas Inga Karlsberga un Ieva Elsberga, bet par to, kā top grāmatas jaunākajai paaudzei, stāstīja rakstniece, LU HZF Franču filoloģijas programmas absolvente Laura Dreiže.

Divas dienas studenti kopā ar profesionāļiem pētīja jauniešu un bērnu valodu un tās atveides iespējas vācu un latviešu valodu pārī. Tulkošanas darbnīcas noslēgumā daudzās pozitīvās studentu atsauksmes liecināja par gūto vērtigo praktisko pieredzi un padomiem, kas noderēs tulkošanas darbā nākotnē.

Šogad seminārs notika Ventspilī, jo pagājušajā gadā tulkošanas darbnīca notika Rīgā un tās tēma bija filmu tulkošana.

Ar saviem iespaidiem par semināru dalās PMSP "Rakstiskā tulkošana" studente Laila Moreina:

Tulkošanas darbnīca topošajiem tulkotājiem „Bērnu un jauniešu literatūras tulkošana“ 21.-22. aprīlī Ventspils Augstskolā bija ļoti vērtīgs pasākums, jo vairāk tādēļ, ka tā bija veltīta daiļliteratūras tulkošanai, jo daudzās tulkošanas studiju programmās šāda atsevišķa kursa nav. „Tulkošanas darbnīca“ deva iespēju brīvā un draudzīgā atmosfērā diskutēt par tulkošanas problēmām, kopīgi meklēt tām risinājumus, apmainīties ar pieredzi. Arī darbsemināru tēmas bija veiksmīgi izvēlētas un daudzveidīgas – dilemmas, ar ko saskaras daiļliteratūras tulkotājs, grāmatu nosaukumu tulkošana, jauniešu valodas atveide, tulkošana no rakstnieces skatupunkta, bija arī praktiski uzdevumi.

Darbnīcā guvu daudzas ierosmes nākotnei, piemēram, ideju par sinonīmu saraksta veidošanu bieži lietotiem vārdiem, kā arī mans lasāmo grāmatu saraksts papildinājās ar daudzām grāmatām, kā vienu no piemēriem minot Antonijas Mihaēlisas „Pasaku stāstnieks“. Vēlos pateikt sirsnīgu paldies darbnīcas idejas autoriem, darbsemināru vadītājiem un atbalstītājiem.

Fotogalerija