Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izdota jaunā latviešu-angļu vārdnīca

08.06.2016

Apgāds Zvaigzne ABC izdod Latvijas Universitātes profesora A.Veisberga Jauno latviešu-angļu vārdnīcu.

Jaunā latviešu-angļu vārdnīca ir mūsdienīgs, jauns, papildināts izdevums, kurā ietverts vairāk nekā 66 000 pamatšķirkļu un frāžu.

Līdz šim plašākā un apjomīgākā latviešu-angļu vārdnīca būs noderīga ikvienam valodas lietotājam, jo tajā apkopoti gan vienkārši, sarunvalodā lietojami vārdi un izteicieni, gan frazeoloģiski izteicieni, piemēram, idiomas, parunas un sakāmvārdi.

Veidojot šķirkli, bez pamatnozīmēm ir doti arī angļu valodā izplatītākie sinonīmi un biežāk lietotie vārdu savienojumi.

Vārdnīca ir veidota atbilstoši mūsdienu valodas prasībām, ņemot vērā angļu valodas pieaugošo lomu un latviešu valodas attīstības tendences.

Jaunākajā izdevumā ietverta arī leksika, kas kļuvusi aktuāla pēdējos gados. Papildināts dažādu sfēru un nozaru terminu krājums, tajā skaitā Eiropas Savienības dokumentos lietotie termini.

www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/83604-jauna_latviesu-anglu_vardnica.html