Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No labās puses: prof. Aīda Krūze, doc. Ieva Sproģe, vad. pētn. Manuels Fernandezs, doc. Sanita Baranova, Dr. Annerosa Meišnere-Metge (Anneros Meischner-Metge), prof. Dīters Šulcs (Dieter Schulz). Foto: Christian Lichniak, Deutsche Gesellschaft e.V.
No labās puses: prof. Aīda Krūze, doc. Ieva Sproģe, vad. pētn. Manuels Fernandezs, doc. Sanita Baranova, Dr. Annerosa Meišnere-Metge (Anneros Meischner-Metge), prof. Dīters Šulcs (Dieter Schulz). Foto: Christian Lichniak, Deutsche Gesellschaft e.V.

LU docētāji piedalījās politiskajai izglītībai veltītajā simpozijā Leipcigā
Aīda Krūze, Sanita Baranova, LU PPMF
31.01.2017

Leipcigā (Vācijā) no 20. līdz 21. oktobrim notika 20. Teodora Lita simpozijs „Masas un demokrātija. Politiskā izglītība daudzkultūru sabiedrībā: nozīmīga paradigmas maiņa?” (XX. Theodor-Litt-Symposium „Masse und Demokratie“. Politische Bildung in einer multikulturellen Gesellschaft: ein notwendiger Paradigmenwechsel?), kurā Latvijas Universitāti (LU) pārstāvēja četri mācībspēki.

Simpoziju organizēja Teodora Lita biedrība (Theodor-Litt-Gesellschaft) sadarbībā ar Politiskās izglītības federālo aģentūru (Bundeszentrale für politische Bildung), Vācu  biedrību (Deutsche Gesellschaft), Leipcigas Skolu muzeju (Schulmuseum - Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig) un Saksijas pavalsts politiskās izglītības aģentūru (Sächsische Landezentrale für politische Bildung).

Simpozijā vairāku valstu pārstāvji dalījās pieredzē par mūsdienu izaicinājumiem politiskās izglītības saturam un organizācijai migrācijas kontekstā, akcentējot neformālās izglītības iespējas un skolotāju izglītības nozīmi demokrātiskas sabiedrības veidošanās procesā.

Ar referātu simpozijā šogad Latvijas Universitāti pārstāvēja Humanitāro zinātņu fakultātes docente Ieva Sproģe, bet dalībnieku diskusijās piedalījās  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) docētājas profesore Aīda Krūze un docente Sanita Baranova.

Simpozija ietvaros tika atvērts arī 2015. gada simpozija „Mūsu dienu egosims. Analīze un atbildes Teodora Litta integrācijas mācībā” („Der Egoismus unserer Tage. Analysen und Antworten in Theodor Litts Integrationslehre”) tematikai veltītais rakstu krājums „Theodor-Litt-Jahrbuch 2016/10”. Krājuma atvēršanai veltītajā akadēmiskajā koncertā, atskaņojot J.S. Baha un G.F. Telemana skaņdarbus flautai, simpozija dalībniekus iepriecināja LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta direktors vad.pētn. Manuels Fernandezs.

Rakstu krājumā iekļauts arī doc. Sanitas Baranovas un prof. Zandas Rubenes raksts „Politische Bildung in den Baltischen Ländern - das Beispiel Lettland” („Politiskā izglītība Baltijas valstīs - Latvijas piemērs”). Rakstu krājums, sākot ar novembri, būs pieejams arī LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā.

Simpozija noslēgumā tika pieņemta Leipcigas deklarācija par politiskās izglītības uzdevumiem skolā, ārpus skolas un pieaugušo izglītībā, lai veicinātu dažādu sabiedrības pušu dialogu un pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

www.ppmf.lu.lv/zinas/t/42949/

Nākamais Teodora Lita simpozijs notiks 2017.g.  26.-27. oktobrī un būs veltīts vērtību izglītībai.