5. starptautiskā pētnieku un studentu konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”

17.maijā Eiropas Savienības mājā norisinājās 5.pētnieku un studentu konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”, kuru organizēja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība (LTTB).

Konferenci kamīnzālē atklāja Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, kura runāja par fakultātes sadarbību ar LTTB. Savukārt biedrības pārstāve Helēna Gizeleza izteica cerību, ka šī sadarbība turpināsies.

Triju sesiju laikā tika nolasīti 15 referāti no septiņām dažādām organizācijām – LU, LTTB, Eiropas Komisijas, uzņēmumu Amplexor un Tilde, Ventspils Augstskolas un Lietuvas Konferenču tulku asociācijas.

Pirmajā sesijā lielākoties tika runāts par jaunumiem tulku un tulkotāju darbā. To atklāja Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāve Elizabete Pičukāne. Viņa iepazīstināja klausītājus ar daudzveidīgajiem tulkošanas rīkiem, kurus ikdienā izmanto viņas kolēģi, kā arī pastāstīja par CAST (Contract Agent Selection) atlasi potenciālajiem darba ņēmējiem. Tālāk konferences dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Lietuvas Konferenču tulku asociācijas locekli Moniku Matuļevičuti (Monika Matulevičiūtė). Viņa sniedza Lietuvas tulku darba tirgus pārskatu, atzīmējot, ka zema tulku pakalpojuma cena klientiem ir pievilcīgāka par tulkojuma kvalitāti.

Viena no saistošākajām pirmās sesijas prezentācijām nākotnes tulkiem un tulkotājiem bija tā, ko piedāvāja Amplexor uzņēmuma pārstāves: pēc Sņežanas Kondrašovas un viņas kolēģes domām, šobrīd augstskolu beidzēji nav pietiekami sagatavoti, lai tūliņ ķertos pie praktiska darba. Uz jautājumiem par to, kā pašreizējie studenti var iegūt nepieciešamās iemaņas, runātājas ieteica šādus risinājumus: meklēt prakses iespējas tulkošanas birojos, apmeklēt specializētos kursus, vai arī pildīt tiešsaistē pieejamos praktiskos uzdevumus un attīstīt savas spējas pašmācības ceļā.

Otrā sesija tika lielākoties veltīta konkrētām tulkotāja darba īpatnībām. Šajā konferences daļā uzstājās divi pētnieki no Ventspils Augstskolas – Andrejs Gorbunovs pievērsās bērnu tiesību dokumentos izmantotās juridiskās terminoloģijas atšķirībām latviešu un angļu valodā, savukārt Artūrs Viļums runāja par izaicinājumiem, kas saistīti ar lamuvārdu tulkošanu. Vislielāko interesi izraisīja Ingrīdas Kleinhofas, arābistikas ekspertes, prezentācija – viņai klausītāji uzdeva visvairāk jautājumu, kuri lielākoties skāra saziņas īpatnības ar arābu pasaules pārstāvjiem.

Trešo sesiju atklāja Kristīnes Kārkliņas prezentācija par LGBT terminoloģijas atveidi latviešu valodā – temats skāra ne vien lingvistiskos, bet arī sociālos aspektus, jo LGBT kopienā lietotās valodas attīstība mūsu valstī ir cieši saistīta ar sabiedrības attieksmi pret šīs kopienas pārstāvjiem. Konferences noslēgumā bija iespēja noklausīties referātus par tulku un tulkotāju darba apstākļiem, veselības un ergonomikas jautājumiem.

Konference sniedza tās dalībniekiem jaunas zināšanas par aktualitātēm tulku un tulkotāju darba tirgū, iepazīstināja ar dažiem profesijas izaicinājumiem, ļāva dziļāk izprast kultūras nozīmi tulkošanā, kā arī skāra sabiedriski svarīgus jautājumus.

Konferences tēzes

Konferences fotogalerija