Informācija par programmu

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju. Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”  ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Apakšprogrammas:  

  • angļu/latviešu/angļu;
  • vācu/latviešu/vācu;
  • franču/angļu/latviešu;
  • angļu/latviešu/krievu.

Studiju forma: PLK – 4 semestri (2 gadi)

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā

Iegūstamā kvalifikācija: tulkotājs 

 

Programmas direktore: prof. Gunta Ločmele

Plašāk

Uzņemšana

Uzņemšanas prasības:
 
 Vispārīgie nosacījumi 
(skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu/latviešu/angļu; vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Papildu informācija:
 
 
Rīga, Visvalža iela 4a 
Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lu.lv, 
Studiju metodiķe Agnese Kirovāne, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv.