Programmas tehniskais nodrošinājums

Programma tiek īstenota LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Adrese: Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 6703 4841 Fakss: 6722 6601 E-pasts: hzf@lu.lv Atrašanās vieta kartē Fakultātes darba laiki: pirmdiena-piektdiena: 8.00 - 22.00, sestdiena: 8.00 - 20.00 

Datorprasmes un datorizētā tulkošana

Studenti izmanto trīs datorklases: 314. telpu ar 32 datoriem (Core i3, 4GB DDR3 RAM), 203. telpu ar 25 datoriem (Core i5, 4GB DDR3 RAM) un 325. telpu ar 18 datoriem (Core 2 Duo, 4GB DDR3 RAM). Šajās telpās notiek praktiskās nodarbības, kā arī datori ir pieejami programmas studentiem patstāvīgajam darbam (pirmdiena – piektdiena no plkst. 10:00 – 12:00 un 16:00 – 18:00, sestdiena no plkst. 8:00 – 20:00). Visos datoros uzstādīta programmatūra MS Windows 7 SP1, MS Office 2010, MS Office Proofing tools (standarta pakotne +latviešu val. atbalsts pareizrakstības pārbaudei), 100Mb/s internets.   Visos datoros tiešsaistē pieejamas elektroniskās vārdnīcas: www.letonika.lv, kā arī mašīntulkošanas rīki: www.tilde.lv/tulkotajs un Let’s MT: www.letsmt.eu Studenti var lietot tulkošanas rīku SDL Trados Studio 2014 (21 licence), memoQ Academic Programme (77 licences) un Memsource Academic Edition (150 licences), Google Translator Toolkit. Visiem datoriem pieslēgti printeri, pieejami arī skaneri un kopētāji.  SDL Trados ir lielisks rīks, kuru izmantojot, tulkotājs var ietaupīt daudz laika un pūļu. Ar to var strādāt ar jebkāda veida tekstiem un dokumentiem. Programma gandrīz pilnībā automatizē vienkāršos darbus, kas atkārtojas, un tulkotājs var pievērsties vislabākajai darba daļai — radošumam.  SDL Trados Studio 2014 noder arī redaktora un projektu vadītāja darba apguvē. Track Changes funkcijas un SDLXLIFF Converter for Microsoft Office lietojumprogrammas apvienojums sniedz redaktoriem iespēju veikt darbu ierastajā vidē, vienlaicīgi ļaujot projektu vadītājiem pārskatīt veiktās izmaiņas, izmantojot SDL Trados Studio 2014. Studenti arī izmanto:
  • Memsource kā vidi MT tulkojumu rediģēšanai,
  • translate5 tulkojumu pārvaldības platformu un kļūdu marķēšanas/kvalitātes novērtēšanas ietvaru MQM (Multidimensional Quality Metrics),
  • PET rīku MT tulkojumu rediģēšanai un novērtēšanai.
   

Humanitāro zinātņu bibliotēka

Adrese: Visvalža iela 4a, Rīga, LV 1050, 1. stāvs Tālrunis: 67033846; e-pasts: humanitara.bibl@lu.lv; skype: LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka Bibliotēkas mājas lapa Darba laiks: I – V: 9 – 20, VI : 9 – 17, VII: slēgts LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 50 tūkstoši informācijas resursu - mācību un zinātniskā literatūra par valodniecību un literatūrzinātni, kā arī daiļliteratūra latviešu, angļu, vācu, krievu, spāņu, ķīniešu, japāņu u.c. valodās. Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājuma lielākā daļa ir pieejama brīvpieejā, krājumu papildina LU Bibliotēkas e-resursi. Humanitāro zinātņu bibliotēkā ir pieejama grāmatu izsniegšanas - nodošanas pašapkalpošanās iekārta Visvaldis, kas dod iespēju bibliotēkas lietotājiem izsniegt sev grāmatas līdzņemšanai, kā arī nodot tās atpakaļ bibliotēkā bez bibliotekāra palīdzības. Bibliotēkā tiek nodrošināts LU Bibliotēkas vienotais apkalpošanas serviss. LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā Visvalža 4a ir universitātē lielākais tulkošanas teorijas literatūras klāsts. Skatīt tulkošanas teorijas grāmatu sarakstu šeit.  Izmantojot Vienoto lasītāja karti, programmas studenti var lietot arī citu bibliotēku krātuves. Grāmatas, e-grāmatas un žurnālus var pasūtīt elektroniski. Studenti bez maksas var izmantot elektroniskās datubāzes: Britannica on-line; Cambridge Journals Online; Eastview Social Sciences & Humanities; Ebrary; EBSCO - Academic Search Complete; E-žurnāli no A līdz Z; JSTOR (pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātes telpās Lomonosova ielā 1a); Letonika; Oxford Reference Online: Premium Collection; ProQuest Dissertations & Theses; RUBRICON; SAGE Journals Online; ScienceDirect; SpringerLink; Bibliotēka piedāvā arī bagātīgu vārdnīcu klāstu. Letonikas datubāze sniedz piekļuvi plašai nozaru terminoloģijai. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā ir arī sava vārdnīcu un grāmatu kolekcija, kuru studenti var izmantot Visvalža ielas 4a 421. telpā.  Nodaļa publicē grāmatas studentiem un mācībspēkiem: Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007. Veisbergs A. (red.) „English - the Lazy Way out? Maybe... But is it Worth it?” Rīga: LU, 2008. Veisbergs A. (red.) The 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation „Lost and Found in Translation” Rīga, 2009. Veisbergs A. (red.) Contrastive and Applied Linguistics. Research Papers XII. Rīga, LU, 2011. LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā studenti var lasīt tulkošanas un specializācijas nozaru žurnālus.