Konference "Tulkošana un dzimte"

2016. gada 30. septembrī Latvijas Universitātes bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4 norisinājās starptautiskā zinātniskā konference „Tulkošana un dzimte”, kura apvienoja LR ministriju, zinātniekus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Konferences mērķis bija raisīt starpdisciplināro diskusiju par dzimtes jēdziena izpratni, funkcionēšanu un pastāvēšanas perspektīvām. Pasākums turpināja 2016. gada marta Labklājības ministrijas Dzimtes politikas nodaļas iniciēto diskusiju, kas tika veltīta jēdziena izpratnes pretrunu apspriešanai dažādās disciplīnās, juridiskajā un publiskajā sektorā. Konferenci rīkoja trīs institūcijas – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Dzimtes studiju centrs un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība. Referātu tematiskais klāsts aptver terminoloģijas, lingvistikas, tulkošanas, literatūras, mediju, kultūras studiju un vēstures disciplīnās apspriestus jautājumus. Pasākumā piedalījās vadošie eksperti, pētnieki, doktoranti un maģistranti, kas pārstāvēja Valsts valodas centru, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Biznesa augstskolu „Turība”, resursu centru sievietēm „Marta” u. c organizācijas. Konferencē piedalījās ārzemju eksperte tulkošanas un dzimtes studiju jomā, Neapoles Universitātes profesore Eleonora Federiči (Eleonora Federici). Konferencē piedalījās arī Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas docētāji. Prof. Andrejs Veisbergs kā galvenais runātājs uzstājās ar prezentāciju "Dzimte tulkošanā – kas var iet greizi", asoc. prof. Arvils Šalme sniedza Latvijas politiķu darbības raksturojumu plašsaziņas līdzekļos, lekt. Svetlana Koroļova stāstīja par dzimtes nenoteiktību kā tulkošanas problēma, bet lekt. Helēna Gizeleza uzstājās ar prezentāciju par terminoloģijas attīstības tendencēm saistībā ar dzimuma maiņu. Konferences tēžu krājums Konferences videoieraksti: https://www.youtube.com/watch?v=kOKPmUEooVU https://www.youtube.com/watch?v=4brgR4HdPLI https://www.youtube.com/watch?v=EYxg1FAwUn8 Konferences fotogalerija