Starptautiskā zinātniskā konference "Onomastikas aktuāli jautajumi"

International Scientific Conference

„Topical Issues of Onomastics”

Date: 6 November 2014 Venue: Riga, Visvalža Street 4a, room 305
14.30
Opening of the conference. Ass.prof Arvils Šalme, head of the Department of Contrastive Linguistics and Translation, Faculty of Humanities, University of Latvia
14.40-16.20 Session 1
Moderator: Nadežda Moroza
14.40 Dr Alma Ragauskaite Personal Names of Joniškis Women in the Context of Lithuanian Historical Anthroponymy in the 16th-17th Centuries
15.00 Inese Zuģicka Vairāku pazīmju motivētas iesaukas Centrāllatgalē
15.20 Ludmila Gorelkina Onomastic approach to award-winning advertisements and marketing campaigns
15.40 Helēna Gizeleza Medicīnas eponīmi latviešu valodā
16.00 Olga Voika Eponyms in Radiology
16.20 Coffee break (room 324)
16.40-18.20 Session 2
Moderator: Helēna Gizeleza
16.40 Nadežda Moroza Eponīmi latviešu un čehu politiskajā valodā
17.00 Jekaterina Čelnova Ģeogrāfiskas izcelsmes norādes un to īpatnības
17.20 Ilze Fogele Eponīmi franču ēdienu nosaukumos latviešu valodā
17.40 Jana Butāne-Zarjuta Jauniešu komunikatīvā antroponīmija
18.00 Juta Rozentāle Jauniešu priekšstats par spāņu populārākajiem personvārdiem
Konferences tēzes Fotogalerija