Starptautiskā zinātniskā konference "Onomastikas aktuāli jautajumi"

International Scientific Conference

„Topical Issues of Onomastics”

Date: 6 November 2014

Venue: Riga, Visvalža Street 4a, room 305

14.30

Opening of the conference. Ass.prof Arvils Šalme, head of the Department of Contrastive Linguistics and Translation, Faculty of Humanities, University of Latvia

14.40-16.20 Session 1

Moderator: Nadežda Moroza

14.40 Dr Alma Ragauskaite Personal Names of Joniškis Women in the Context of Lithuanian Historical Anthroponymy in the 16th-17th Centuries

15.00 Inese Zuģicka Vairāku pazīmju motivētas iesaukas Centrāllatgalē

15.20 Ludmila Gorelkina Onomastic approach to award-winning advertisements and marketing campaigns

15.40 Helēna Gizeleza Medicīnas eponīmi latviešu valodā

16.00 Olga Voika Eponyms in Radiology

16.20 Coffee break (room 324)

16.40-18.20 Session 2

Moderator: Helēna Gizeleza

16.40 Nadežda Moroza Eponīmi latviešu un čehu politiskajā valodā

17.00 Jekaterina Čelnova Ģeogrāfiskas izcelsmes norādes un to īpatnības

17.20 Ilze Fogele Eponīmi franču ēdienu nosaukumos latviešu valodā

17.40 Jana Butāne-Zarjuta Jauniešu komunikatīvā antroponīmija

18.00 Juta Rozentāle Jauniešu priekšstats par spāņu populārākajiem personvārdiem

Konferences tēzes

Fotogalerija