Programmas absolventi

PSP "Tulkotājs" un PMSP "Rakstiskā tulkošana" absolventi
Profesionālās studiju programmas "Tulkotājs" un PMSP "Rakstiskā tulkošana" absolventi stāsta par studijām un profesionālo darbību

Kristīne Kožuhovska

Iepriekš mana alma mater bija Daugavpils Universitāte, kur biju studējusi angļu-krievu filoloģiju, taču, pabeidzot studijas DU, vēlējos kļūt par tulku, un mani uzrunāja Latvijas Universitātes studiju programma.

Diemžēl, dažādu dzīves apstākļu dēļ, no pirmās reizes pabeigt studijas nesanāca, nācās tās pamest, taču ar otro piegājienu gan esmu ieguvusi savu sen kāroto maģistra grādu tulkošanā!

Dotā studiju programma ir daudzpusīga, 4 semestru laikā tika nospodrinātas zināšanas, tulkojot gan ekonomikas, gan juridiskos, gan arī citu nozaru tekstus, pēdējā semestra laikā bijām arī redaktoru lomā, kur ieguvām daudz jaunu zināšanu pareizas teksta noformēšanas jomā.

Studiju laiks iekrita pandēmijas laikā, tāpēc vien pāris mēnešus tikāmies klātienē, tālāk jau mācījāmies attālināti. Taču tas ir pluss, jo nebija jāmēro ceļš uz universitāti - palika vairāk laika mācībām un savām personīgām darīšanām!

Studiju kursa "Starpkultūru projekti" iztulkojām mājaslapu dzīvnieku patversmei "Labās mājas". Prieks, ka mācoties un izmēģinot sevi projekta vadītāju lomā, mēs arī palīdzējām citiem. 

Liels paldies mūsu pasniedzējiem, lekcijas un semināri bija ļoti noderīgi, informācija tika pasniegta ļoti labi, uzskatāmi un mācīties bija liels prieks. Arī milzīgs paldies pasniedzējiem par motivāciju un sniegto atbalstu brīžos, kad bija grūti.

Laine Lāce

“Nordtext” – jaunākā partneru vadītāja

2021. gadā absolvēta PMSP “Rakstiskā tulkošana”

Tikai salīdzinoši nesen sāku strādāt “Nordtext”, tādēļ visi sasniegumi vēl tikai priekšā! Pirms tam “Nordtext” darbojos kā ārštata tulkotāja.

Savus HZF pavadītos gadus vērtēju kā ļoti pozitīvus un interesantus. Studijās pilnveidoju prasmi plānot savu laiku un darbus, publiski uzstāties. Iegūtā izglītība ir praktiska un zināšanas ir plaši pielietojamas. Studijas bija daudzveidīgas, jo pievērsāmies dažādiem tekstiem, kā arī komunicējām ar vairākiem jomas profesionāļiem. Arī pasniedzēji ikdienā dalījās ar savām tulkošanas pieredzēm, kas ļoti palīdzēja izprast tulkošanas nozari kopumā. Studijās iegūtās praktiskās zināšanas darbā ar tulkošanas rīkiem ir īpaši noderīgas ikdienā. Studiju laikā veicu praksi tulkošanas uzņēmumā “Nordtext”, kur man ļoti iepatikās, un pēc prakses beigām saņēmu darba piedāvājumu darboties kā ārštata tulkotāja. Pirms pāris mēnešiem sāku darboties “Nordtext” kā jaunākā partneru vadītāja. Iepriekšējā pieredze kā tulkotājai šobrīd ir ļoti noderīga, jo izprotu gan tulkotāja, gan tulkošanas uzņēmuma darbinieka lomu. Ir vieglāk komunicēt ar tulkotājiem, jo pati esmu bijusi viņu vietā. Topošajiem HZF studentiem novēlu nebaidīties no izaicinājumiem, jo šīs studijas daudz ko piedāvā, bet prasa arī lielu atdevi no studenta. Ieguldītais darbs noteikti atmaksājas!

Ilze Fogele

Tulkošanas studiju uzsākšana un beigšana: 2014.-2016. gads.
Rakstiskās tulkošanas programmu izvēlējos, lai uzlabotu savu tulkošanas kvalitāti (tulkoju daiļliteratūru no franču valodas latviešu valodā). Un tik tiešām - varu apgalvot, ka iegūtās zināšanas man ļauj pieņemt labākus un drosmīgākus lēmumus tulkošanas procesā! Programmu vada izcili pasniedzēji, saņēmu ļoti nepieciešamu un arī interesantu, man iepriekš nezināmu, studiju vielu par tulkošanu. Noteikti iesaku šo programmu tiem, kas vēlas uzlabot savu tulkošanas kvalitāti. Iegūtās zināšanas man arī palīdz pašreizējā darbā - strādāju Nacionālās enciklopēdijas redakcijā par teksta redaktori.

Agija Reča

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2013-2015 Pēc universitātes absolvēšanas iestājos RTU un pašreiz iegūstu vēl vienu maģistra grādu, šoreiz gan kvalitātes vadībā, un arī pašreizējais darbs Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir ar to saistīts. Tomēr tulkošanu neesmu aizmirsusi, jo tas ietilpst manos pienākumos arī šeit. Arī pašreizējās studijās lieti noder angļu valoda, tāpēc nākotnē man būs laba izglītības kombinācija. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā esmu strādājusi prezidentūras birojā. Mūsu komanda ir redzama kopbildē ar toreizējo ministru prezidentu Laimdotu Straujumu, kā arī komandas neliela daļa piedalījās Lattelecom Rīgas maratonā kā prezidentūras komanda. Runājot par programmu un prezidentūru, jāsaka, ka man palīdzēja visa programma kopumā. Studiju process palīdz attīstīt dažādas praktiskās iemaņas un prātu. Taču tas, ka studiju ietvaros tulkojām dažāda veida tekstus par dažādām jomām un dažādās nozarēs, deva iespēju uzzināt daudz jauna, ar ko dalīties ne tikai prezidentūras laikā, bet pat šobrīd. Uzskatu, ka valodas apguve jebkurā gadījumā vienmēr ir uzskatāma par ieguvumu, jo šādas prasmes noder visu dzīvi, kā arī vienmēr nodrošina iespējas, ja vien ir vēlme.

Agnese Klūdziņa

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2011. - 2013.
Šobrīd audzinu dēlus un auklēju savu 3-mēnešus veco meitiņu, un paralēli arī tulkoju. Sadarbojos nu jau ar 5 tulkošanas birojiem kā ārštata tulkotāja. Lai arī nav viegli, tomēr tulkotāja darbs ir tas, kuru var apvienot ar bērnu auklēšanu un audzināšanu. Reizēm gan nākas strādāt naktīs, kad bērni guļ.
Ļoti noder studiju laikā iegūtās zināšanas. Mans CV izskatās tik skaists, ka vienmēr tulkošanas biroji 100% atbild un grib sadarboties.
a2003k@inbox.lv

Indra Romanovska

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2011. - 2013.
Iestājos šajā programmā faktiski bez pieredzes tulkošanā, bet ar interesi un vēlmi izmēģināt savus spēkus. Pēc diviem studiju gadiem esmu ieguvusi gan lielāku pārliecību, gan jaunas karjeras iespējas. Svarīgākais šajās studijās bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus tulkošanas virzienus un tēmas un saprast, kurš
no tiem ir saistošākais kā tulkotāja specializācija nākotnē. Studiju pēdējā semestrī izmantoju iespēju pilnveidoties praksē Eiropas Parlamentā un pēc studiju beigšanas - praksē Eiropas Centrālajā bankā. Tāpēc varu droši apgalvot, ka studijas šajā
programmā palīdz atvērt durvis uz starptautisku pieredzi. Īpašu paldies vēlos teikt par iespēju studēt tulkošanu ne tikai no angļu, bet arī no franču valodas, kā arī par iespēju apvienot studijas ar darbu.
indraroma@gmail.com

Laura Cinate

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Tulkotāja maģistra programmā iestājos uzreiz pēc angļu filoloģijas programmas absolvēšanas, kas likās loģiska savu zināšanu ievirzīšana nedaudz „praktiskākā gultnē”. Esmu ļoti apmierināta ar šo izvēli, jo šīs studijas bija galvenais priekšnoteikums manā tālākajā karjeras attīstībā.
Strādāju ziņu aģentūrā LETA, kurā vadu nelielu tulkotāju grupiņu Mediju monitoringa nodaļā. Klientu loks – starptautiskas kompānijas, ES institūciju pārstāvniecības un ārvalstu vēstniecības Latvijā. Studiju laikā iegūtās zināšanas ir neatsveramas darbā, un noder ne tikai praktiskās prasmes, bet arī teorētiskie pamatojumi, lai varētu nepieciešamības gadījumā argumentēt savu viedokli. Būtiskas ir arī iepriekš iegūtais angļu filoloģijas bakalaurs, tā kā tulkoju no latviešu uz angļu valodu.
Studiju gadi paskrēja nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā, kur varēju mācīties ne tikai no kompetentiem un atsaucīgiem pasniedzējiem, bet arī no saviem kursabiedriem.
Kopumā nākas secināt, ka esmu ieguvusi tiešām kvalitatīvu augstāko izglītību. Un vēlreiz paldies pasniedzējiem.
laura.cinate@gmail.com

Helēna Gizeleza

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Kaut gan strādāju par tulkotāju jau vairākus gadus pirms iestāšanās šajā programmā, studijas palīdzēja pilnveidot manas tulkošanas iemaņas, atkārtot tulkošanas teoriju un paplašināja manas zināšanas par tulkošanu ES vajadzībām. Es ļoti augsti novērtēju iespēju mācīties pie speciālistiem, ar kuriem varēja apspriest  visus interesējošos jautājumus saistībā ar tulkošanu un kas izvērtēja un komentēja mūsu tulkojumus.
Pateicoties studijām šajā programmā, man arī izdevās nodibināt labas attiecības ar daudziem kolēģiem, kas strādā tulkošanas jomā, un nodibināt Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību, kas aizstāvēs tulku un tulkotāju intereses, veicinās speciālistu profesionālo pilnveidi un tulkošanas nozares attīstību Latvijā.
helena.gizeleza@gmail.com

Maruta Lubāne

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Mans ceļš uz tulkotāja profesiju sākās ačgārni: vispirms bija prakse un tikai tad sekoja teorija. Pēc studijām latviešu filoloģijas bakalaura programmā devos atpūtas un mācību braucienā uz ASV, kur pavadīju divus gadus un apguvu angļu valodu. Pēc atgriešanās Latvijā parādījās pirmie piedāvājumi sniegt tulkošanas pakalpojumus. Sākotnēji ar šo arodu nodarbojos neregulāri, turklāt neatstāja sajūta, ka pietrūkst zināšanu un, jā, arī diploma. Tāpēc pēc pieciem prakses gadiem iestājos šajā programmā. Studijas palīdzēja ne vien iegūt teorētiskās zināšanas par tulkošanu un pilnveidot praktiskās iemaņas, bet arī deva iespēju mācīties pie lieliskiem speciālistiem, komunicēt ar brīnišķīgiem kolēģiem un iegūt pārliecību par savām spējām. Īpašs paldies programmai par iespēju paplašināt zināšanas par tulkošanu ES vajadzībām.
Vēl studiju laikā reģistrēju savu tulkotāja darbību, un šobrīd tulkošana ir mana pamatnodarbošanās. Strādāju gan ar tiešajiem klientiem, gan arī sadarbojos ar pašmāju un ārvalstu aģentūrām.
Īpašs paldies prof. Guntai Ločmelei par nerimstošu optimismu un atbalstu.
maruta.lubane@gmail.com

Krista Sprūde

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012. Es sadarbojos ar vairākām aģentūrām, kas man nodrošina ļoti regulāru darba apjomu tā, ka patiesībā vairāk nekam citam arī laika neatliek, bet es priecājos, ka ir darbs un ka klienti ir apmierināti ar tulkojumiem. Ikdienā pārsvarā tulkoju juridiskos, ekonomiskos un mārketinga tekstus, pateicoties savai iepriekšējai darba pieredzei. Patiesībā manas studijas profesionālās tulkošanas maģistratūras programmā man ir ļoti daudz ko devušas un savā ziņā izmainījušas dzīvi. Iestājoties maģistratūrā, tūlīt devos arī bērna kopšanas atvaļinājumā, kura laikā arī ieguvu diplomu PMSP "Rakstiskā tulkošana". Jauniegūtie kontakti studiju prakses laikā, kā arī universitātes piedāvātās sadarbības iespējas deva man iespēju pēc studiju beigām uzsākt arī savas darba gaitas tulkošanas jomā, kas man palīdzēja izdarīt izvēli savā turpmākajā profesionālajā jomā par labu tulkošanas profesijai. Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma es reģistrējos kā pašnodarbinātais un šobrīd strādāju kā ārštata tulkotāja un sadarbojos ar vairākām tulkošanas aģentūrām. Esmu arī Latvijas tulku un tulkotāju biedrības biedrs.
Manuprāt, darbu tulkošanas jomā ir ļoti daudz, īpaši šobrīd, kad Latvija gatavojas kļūt par Eiropas Savienības prezidējošo valsti un Rīgā plānojas norisināties arī daudzi citi  starptautiski nozīmīgi pasākumi. Galvenais ir vēlme strādāt un interese nepārtraukti sevi pilnveidot, cenšoties daudz lasīt un vienmēr būt lietas kursā par attiecīgās jomas aktualitātēm. sprudekrista@gmail.com

Santa Siksna

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2011.
No 1995.gada, kad ieguvu ekonomikas bakalaura diplomu, līdz 2009.gadam mans darbs bija saistīts ar valsts pārvaldi. 2008.gadā ieguvu uzņēmumu un iestāžu vadības maģistra grādu. 2010.gada pavasarī nejauši - pateicoties krīzei un Gruntvig programmai - sapratu, ka mani interesē tulkošana, tādēļ sāku mācības LU programmā "Tulkotājs". Mācību procesā pārliecinājos, ka tulkojot es varu gan izmantot to, ko zinu un protu, gan katru dienu atklāt sev ko jaunu. Programmā paredzēto praksi ar ERASMUS programmas atbalstu pavadīju Berlīnē, tulkošanas uzņēmumā, kur 3 mēnešu laikā guvu izpratni par šāda uzņēmuma darbību, ko arī atspoguļoju savā studiju noslēguma darbā. Pēc tulkotāja diploma saņemšanas reģistrēju savu tulkotāja darbību un pilnveidoju savas prasmes praksē Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātā.
santasiksna@gmail.com

Zane Žagare-Zaķīte

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2010. - 2012.
Manuprāt, programma ir ļoti stabila platforma, uz kuras tad tālāk būvēt tulkotāja karjeru. Pasniedzēji ir ļoti jauki un atsaucīgi. Piedāvātais mācību priekšmetu klāsts ir pārdomāts un noderīgs. Uzsākot tulkotāja gaitas, sapratu, ka par labu tulkotāju kļūst tikai tulkojot - tātad caur praksi, bet virzienus kādos tulkotājam ir jādomā šī programma viennozīmīgi sniedz. Novēlu programmai ilgus gadus un daudz studentu! zane.zagare@inbox.lv

Sanita Fadējeva

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2009. - 2011.
Pēc studijām angļu filoloģijas bakalaura programmā (2005. - 2009. gads) iestājos tulkošanas profesionālajā programmā. Doma  savu profesionālo darbību saistīt ar tulkošanu bija radusies jau pēc vidusskolas, un kopumā esmu ļoti apmierināta ar šo izvēli. Tulkošanas studiju laikā ieguvu plašākas zināšanas par šo nozari, kā arī iespēju tās pielietot praksē. Tulkojot dažādu veidu tekstus publicēšanai Latvijas Universitātes tīmekļa vietnē, attīstīju prasmes tulkošanā no latviešu uz angļu valodu, bet prakses laikā uzņēmumā SIA „SilJa” strādāju ar tehniskiem, ar lauksaimniecību saistītiem tekstiem.
Pēc studiju beigšanas izmantoju iespēju 5 mēnešus pavadīt Luksemburgā kā praktikante Tulkošanas ģenerāldirektorātā, kas sniedza pieredzi ne vien tulkošanā, bet arī starptautiskā darba vidē. Šī pieredze palīdzēja iegūt arī manu pašreizējo darbu – tulkotājas/redaktores amatu uzņēmumā SIA „euroscript Baltic”.
Tulkošanas studijās neapšaubāmi ir manas profesionālās darbības pamats, un esmu ļoti pateicīga pasniedzējiem par iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām.
sanita1401@inbox.lv

Ieva Ālmane

Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: 2008. - 2010.
Strādāju skolā par skolotāja palīgu, kas Latvijā ir jauna profesija. Bauskas skola ir viena no pilotskolām Eiropas Savienības Sociālā Fonda organizētā pilotprojektā "Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā". Jāstrādā ar problēmskolēniem. Paralēli tulkoju tulkošanas aģentūrai Nordtext. Pats jaunākais "projekts" man ir angļu valodas pasniedzēja loma mācību centra BUTS Bauskas filiālē.
ieva.almane@inbox.lv

Anita Šenberga

Absolvēju LU programmu "Tulkotājs" 2010. gadā. Programmā esmu ieguvusi neatsveramas zināšanas lingvistikas niansēs, plašāku ieskatu darbā ar terminoloģijas datu bāzēm, kā arī papildinājusi zināšanas tulkošanas,  rediģēšanas un terminoloģijas pārvaldības jomā, kas saistīta ar maniem darba pienākumiem.
Strādājot Zāļu valsts aģentūrā par vecāko eksperti, manos pienākumos ir iekļauta zāļu ražotāju iesniegtās dokumentācijas (kas galvenokārt ir angļu valodā) ekspertīze, novērtējuma ziņojumu sagatavošana un Eiropas centralizētajā procedūrā  reģistrētu medikamentu  informācijas lingvistiskā pārbaude, lai Latvijā reģistrētu efektīvus, drošus un kvalitatīvus medikamentus.
Iegūtās zināšanas  palīdz arī komunikācijā ar klientiem, sagatavojot vēstules un informatīvus materiālus publicēšanai angļu valodā. Kā Latvijas pārstāve regulāri piedalos Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Apvienotās Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas un Veterināro zāļu komitejas Kvalitātes darba grupas (JOINT CHMP/CVMP QUALITY WORKING PARTY) ekspertu sanāksmēs Londonā, kā arī citās Eiropas institūciju darba grupās, Pasaules farmācijas zinātņu kongresos un konferencēs, kur darba valodas ir gan angļu, gan franču.
Programmā apgūtais ir nenovērtējams pamats, tulkojot un rediģējot neatkarīgu medicīnisku informāciju no angļu valodas arī farmaceitu profesionālajiem izdevumiem "Materia Medica"  un "Rūpniecisko farmaceitu ziņas". 
Anita.Senberga@zva.gov.lv

Mihails Demjanovs

Tulkotāju programmā iestājos 2007. gadā kā pusfabrikāts, t.i., jau kādu laiku biju strādājis par tulkotāju un sadarbojies ar dažādām tulkošanas aģentūrām. Studiju laikā, strādājot pie vairākiem rūpīgi izstrādātiem projektiem, kas ietvēra gan tulkošanas projekta vadības modelēšanu, gan jaunu, vēl plašai auditorijai nezināmu grāmatu analīzi, gan arī LR Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma pētīšanu juridisko tekstu tulkošanas nodarbībās, esmu ieguvis turpmākam darbam nepieciešamo pieredzi un kopīgā darba iemaņas. Turklāt  pasniedzēju ieguldītais darbs un kolēģu atbalsts, kā arī kopumā studiju procesa draudzīga, mājīga atmosfēra palīdzēja gūt pārliecību savos spēkos un attīstīt jau esošo zināšanu klāstu.
Šobrīd, lielā mērā pateicoties tulkotāja programmā iegūtajām zināšanām un pieredzei, esmu kļuvis par augstas klases speciālistu tulkošanas jomā, ko arī esmu pierādījis strādājot vienā no mūsu valsts ietekmīgākajām tiesībsargājošām iestādēm.
Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību programmas vadītājai G.Ločmeles kundzei un visiem/-ām pasniedzējiem/-ām, kā arī tiem, kas piedalījās šīs programmas izstrādē un studiju procesa īstenošanā. Paldies par nenovērtējamo zināšanu, pieredzes un pārliecības bagāžu, ko esat nodevuši mūsu rokās. Jums es novēlu izturību, veselību un vēl vairāk radošu ideju!
Esošajiem un topošajiem šīs programmas studentiem gribētos novēlēt nebaidīties pieņemt izaicinājumus, neapstāties pie paveiktā, pilnveidot jau tapušo, krāt pieredzi, zināšanas, lai progresētu un turpmāk kopīgiem spēkiem attīstītu tulkošanas jomu Latvijā, uzlabotu pašmāju tulku/tulkotāju sniegumu, celtu Latvijas tulku/tulkotāju darba kvalitāti, kā arī kopumā Latvijas izglītības prestižu.
P.S. Īpašu pateicību vēlos izteikt tolaik LU MVF dekānam E.Ošiņa kungam par atsaucību un atbalstu grūtajā brīdī!
mihail.demjanov@gmail.com

Aļona Matjušenoka

Ilgu laiku pēc studijām angļu filoloģijas bakalaurā, kuru pabeidzu 2005.gadā, domāju iestāties tulkošanas programmā, tomēr iestājos tikai 2008 gadā. Diezgan grūti savienot pastāvīgu darbu un mācības, tomēr paspēju tolaik vairāk, nekā domāju. Liels paldies pasniedzējiem un programmas vadītājai, kuri rēķinājās ar to, ka studenti savieno mācības ar darbu!! Mācības tulkošanas programmā paaugstināja manu pašnovērtējumu un konkurentspēju Latvijā un ārzemēs. Arī vairākas kursabiedrenes man ir palikušas ne tikai “kontaktos”, bet arī ikdienas dzīvē.
Intelektuālā īpašuma aizsardzības Aģentūra TRIA ROBIT, kurā es strādāju kā tulkotāja un rūpnieciskā īpašuma speciāliste jau 6 gadus kopš pabeidzu bakalauru, darbojas plašam kā Latvijas un Krievijas, tā arī ārzemju klientu lokam, sniedz konsultāciju pakalpojumus Centrālās un Austrumu Eiropas, Centrālās Āzijas un Eiropas Savienības valstīs. Manas mācības palīdzēja arvien labāk un ātrāk tulkot juridiskus tekstus, tiesas spriedumus, iebildumus, apelācijas un citus materiālus darbam un diploms deva izredzes jaunam darba statusam. Arī komunikācija angļu valodā lekcijās ļāva justies brīvāk ārzemēs, darba konferencēs un sarunās.
Ceru, ka drīz Latvijas universitātē tiks atklāta Master in Translation programma, kurā es labprāt iestātos.
matjalo@inbox.lv