Jaunumi

IX ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi” 8. decembrī

HZF PMSP “Rakstiskā tulkošana” studenti iztulko Latvijas rehabilitācijas profesionāļu praksē noderīgu grāmatu

Seminārs par maģistra darbu izstrādi

8. pētnieku un studentu konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 2. jūnijā

Notiks 8. pētnieku un studentu konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”

Vieslekcijas 24. un 27. aprīlī

Tulkošanas uzņēmuma "Nordtext" vieslekcija

8. ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi”

Tulkošanas rīka „Phrase” licence PMSP „Rakstiskā tulkošana” pasniedzējiem un studentiem