LU HZF PMSP “Rakstiskā tulkošana” 2. kursa studentes Nataļja Jaļčika (no kreisās) un Ilze Gaile.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības (LTTB) 8. decembrī rīkotajos IX ziemas lasījumos “Tulkotāja meklējumi un atradumi” bija plaši pārstāvēts LU HZF studentu paveiktais.

Pasākumā, kurš notika Eiropas Savienības mājā, LU HZF profesionālā maģistra studiju programmas (PMSP) “Rakstiskā tulkošana” 2. kursa studenti stāstīja par pieredzi, tulkojot Eiropas Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas biedrības izdoto grāmatu “Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas dilemmas”. 

Grāmatā izspēlētas situācijas, ar kurām varētu saskarties fizioterapeiti, tostarp izaicinājumiem, kā, piemēram, pacienta iemīlēšanās medmāsā, cita pacienta plāni spieķī pārvadāt narkotikas, dažādas pacientu rehabilitācijas problēmas u.c.  gadījumi

Tulkojums tapis šoruden studiju laikā, sadarbojoties ar Latvijas Fizioterapeitu asociāciju. Studenti projektā iejutās tulkošanas projektu vadītāja, redaktoru, tulkotāju un terminologa lomās. Viņi grāmatu novērtējuši kā vidēji sarežģītu, bet interesantu un priecājas par lielisko un saliedējošo kopdarbu.

“Man patika darboties grupā. Tas ļauj raitāk strādāt ar sarežģītāku materiālu. Ļoti priecājos, ka LU īsteno šādas reālā darba simulācijas, jo tas lieliski sagatavo profesijai,” par tulkošanas procesu stāsta PMSP “Rakstiskā tulkošana” 2. kursa studente Nataļja Jaļčika.

Tulkojuma redaktore, PMSP “Rakstiskā tulkošana” 2. kursa studente Ilze Gaile uzsver, ka šī viņai bijusi pirmā pieredze kā redaktorei. “Sapratu, ka šis darbs ir ļoti atbildīgs – visu laiku nepamet doma, ka esi pēdējais cilvēks, pēc kura šo darbu ieraudzīs plašāka publika. Sajutu, ka redaktors ir atkarīgs no tulkotājiem, jo kamēr nav tulkojumu, īsti nav darba,” stāsta I. Gaile.

Studentu darbs izpelnījās plašu diskusiju starp pasākuma viesiem un arī izskanēja ierosinājums studentu sagatavoto medicīnas terminu glosāriju izmantot kā noderīgu materiālu Nacionālā terminoloģijas portāla Termini.gov.lv papildināšanai.

Rakstisko tulkotāju 2. kurss bija pārstāvēts arī ar studentes Laura Prikules lasījumu “Translating the City of Porto: Learning Portuguese from Graffiti”, kurš vēsta par to, kā caur grafiti iespējams mācīties portugāļu valodu.

LU HZF Anglistikas maģistra studiju programmas 2.kursa studenti Luīze Karlivāne un Kārlis Zujs prezentēja pētījumu par kultūras reāliju tulkošanas paņēmieniem T. Rachman stāstā “The Imperfectionists”.

Tikmēr PMSP “Rakstiskā tulkošana” direktore prof. Gunta Ločmele klātesošos iepazīstināja ar tulkotās reklāmas pirmsākumiem latviešu presē 19.gadsimtā, tās salīdzinājumu ar reklāmu adaptācijām mūsdienu latviešu žurnālos. Reklāma tika skatīta kā valodas attīstības liecība vēstures, sabiedrības un tehnoloģiju pagrieziena punktos.

Ziemas lasījumos varēja iepazīties arī ar LTTB veiktās ikgadējās tulku un tulkotāju aptaujas rezultātiem, uzzināt vairāk par zīmju valodu un surdotulkošanu, kā arī par Skaidras valodas praksi ES iestādēs u.c. tēmām.

LTTB vadītāja Helēna Gizeleza, vērtējot aizvadītos lasījumus piebilst: “Mums ir liels prieks par studentu dalību lasījumos, jo tie dod iespēju pastāstīt par saviem pētījumiem, dalīties ar svarīgākajām atziņām un saņemt atgriezenisko saiti no nozarē strādājošiem speciālistiem." H. Gizeleza arī uzsver, ka lasījumi ir svarīgi, tāpēc ka studenti tajos var arī veidot profesionālās attiecības nozarē.

Lasījumus rīkoja LU HZF un LTTB, un tos atbalstīja tulkošanas birojs “Skrivanek”.

Dalīties