Programmas docētāji

Nodaļas vadītājs asoc. prof. Ivars Orehovs Konsultācijas: katru nedēļu ceturtdienās no 14:15 līdz 15:45, HZF, Visvalža ielā 4a, 316. telpā Visvalža iela 4A, 316. telpa e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv   Programmā iesaistītie docētāji Profesore Gunta Ločmele, Dr. Philol. Studiju kursi:  
 • Tulkošanas teorija
 • Sagatavošanās profesijai
 • Filmu un reklāmu tulkošana
 • Starpkultūru projekti
 • Ekonomikas tekstu tulkošana 
 • Publicistisko tekstu tulkošana
 • Biznesa tekstu tulkošana
  Galvenie pētījumu virzieni:
 • reklāmas valoda, reklāmas tulkojumi
 • tulkošanas ētika
 • tulkošanas studiju terminoloģija
 • daiļdarbu tulkošanas normas
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4820, 424. telpa, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv   Profesors Andrejs Veisbergs, Dr. Hab. Philol. Studiju kursi:                     ·         Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem ·         Valodu varianti Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4820, 424. telpa e-pasts: andrejs.veisbergs@lu.lv   As.prof. Arvils Šalme, Dr. Philol. Studiju kursi:                     ·         Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4816, 421. telpa e-pasts: arvils.salme@lu.lv   Doc. Ieva Sproģe, Dr. Paed. Studiju kursi:                      
 • Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze)
 • Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija)
 • Tulkošanas prakse III (specializācija pa nozarēm)
 • Specializēto tekstu tulkošana
 • Filmu un reklāmu tulkošana
 • Starpkultūru projekti
 • Medicīnas tekstu tulkošana
 • Juridisko tekstu tulkošana
 • Tulkošanas teorija
 • Vācu valoda mūsdienu diskursā
 • Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā (vācu-latviešu-vācu)
 • Ekonomikas tekstu tulkošana 
 • Publicistisko tekstu tulkošana
 • Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4819, 430. telpa, e-pasts: ispro@lanet.lv   As.prof. Dace Liepiņa, Dr. Paed. Studiju kursi:    
 1. Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās
 2. Juridisko tekstu tulkošana
Zinātniski-pētnieciskās darbības virziens Lietišķā valodniecība: stilistika, terminoloģija, translatoloģija -  juridiskās terminoloģijas pārnese no angļu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas angļu valodā, svešvalodu apguve  Kontaktinformācija: tālr. 6703 4805, 336. telpa, e-pasts: dace.liepina@lu.lv   Asoc.prof. Ināra Penēze, Dr. Philol. Studiju kursi:                    
 • Valstmācība (Lielbritānija)
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4827, 338. telpa, e-pasts: inara.peneze@lu.lv   Asoc. prof. Olga Ozoliņa, Dr. Philol. Studiju kursi:                    
 • Frankofonija
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4802, 323.a telpa, e-pasts: olgozoli@lanet.lv   Asoc. prof. Ilze Lokmane, Dr. Philol. Studiju kursi:                    
 • Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem
 • Rediģēšana tulkotājiem
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 3850,  222. telpa e-pasts: ilze.lokmane@lu.lv   Lekt. Svetalana Koroļova, Mg. philol. Studiju kursi:                      
 • Tulkošanas teorija
 • Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze)
 • Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija)
 • Tulkošanas prakse III (specializācija pa nozarēm)
 • Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās
 • Publicistisko tekstu tulkošana
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4816, 421. telpa, e-pasts: svetlana.korolova@lu.lv   Lekt. Helēna Gizeleza, Mg. translat. Studiju kursi:
 • Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze)
 • Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija)
 • Tulkošanas prakse III (specializācija pa nozarēm)
 • Specializēto tekstu tulkošana
 • Publicistisko tekstu tulkošana
 • Ekonomikas tekstu tulkošana
 • Juridisko tekstu tulkošana
 • Biznesa tekstu tulkošana
 • Medicīnas tekstu tulkošana
 • Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās
Galvenie pētījumu virzieni:
 • terminoloģija, medicīnas terminoloģija, terminrade
 • translatoloģija, tulkošanas nozare, tulkošanas rīki
Kontaktinformācija:       tālr. 6703 4816, 421. telpa, e-pasts: helena.gizeleza@lu.lv   Doc. Tatjana Barišņikova, Dr.Philol. Studiju kursi:                    
 • Krievu kultūras pamatkoncepti
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4850, 106. telpa, e-pasts: tatjana.barisnikova@lu.lv   Doc. Rozanna Kurpniece, Dr.Philol. Studiju kursi:                    
 • Lingvistiskā pragmatika
 • Rediģēšana tulkotājiem
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4850, 106. telpa, e-pasts: rozanna.kurpniece@lu.lv   Pasn. Ieva Elsberga, Mg.Philol. Studiju kursi:                    
 • Biznesa tekstu tulkošana
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4819, 430. telpa, e-pasts: ieva.elsberga@lu.lv   Lekt. Nadežda Kopoloveca, Dr.philol. Studiju kursi:                    
 • Rediģēšana tulkotājiem
Kontaktinformācija:      tālr. 6703 4904, 106. telpa, e-pasts: nadezda.kopoloveca@lu.lv   Olafs Pēteris Grigulis, Mg. translat. Studiju kursi:                    
 • Tulkošanas prakse I
 • Tulkošanas prakse II
 • Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā
Darba pieredze tulkošanā: 2007–šobrīd: pašnodarbināts tulkotājs Izglītība: 2013–2015: Latvijas Universitāte, “Rakstiskā tulkošana”, profesionālais maģistra grāds, tulkotāja kvalifikācija 1999–2003: Latvijas Universitāte, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, vadībzinību bakalaura grāds   Inguna Skadiņa, Dr. sc. comp Darba pieredze:
 • LU Datorikas fakultātes profesore
 • SIA Tilde pētniecības vadītāja
 • LU Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece
Galvenie pētījumu virzieni: automatizēta tulkošana, dabiskās valodas apstrāde, valodas resursi un rīki

Programmas vieslektori

Ieva Zauberga Izglītība
 • Doktora grāds baltu filoloģijā
 Darba pieredze:
 • Līgumtulks kopš 1990. gada, tulkošanas teorijas kursu pasniegšana 10 gadu garumā, pētījumi par tulkošanas teorētiskajiem/prakstiskajiem aspektiem
Vasilijs Ragačevičs Izglītība
 • Maģistra grāds filoloģijā
 Darba pieredze:
 • SIA „Skrivanek Baltic” direktores vietnieks
 • SIA „Tulkojumu birojs Skrivanek Latvia” biroja vadītājs
 • Korporācijas „Skrivanek Grupa” Latvijas filiāles vadītājs, ar atbildu par Krievijas un Brazīlijas tirgiem. Tulku un tulkotāju praktiskās darba pieredzes pētīšanā valstīs, kur pārstāvēta korporācija "Skrivanek Grupa"
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejas vadītājs/tiesneša palīgs
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas sekretārs
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tulks
Renāte Punka Izglītība:
 • Maģistra grāds filoloģijā
 • Profesionālā tulkotājas kvalifikācija (lv-eng-lv)
Darba pieredze: Literārā tulkotāja un redaktore (25 grāmatas), tai skaitā:
 • 2012   Dans Senors, Sauls Singers. Uzņēmēju nācija. (Senor, Dan & Singer, Saul. Start-up Nation), Jāņa Rozes apgāds
 • Mets Vilkinsons. Brīnišķīgās dārza veltes. (Mr Wilkinson’s Favorite Vegetables), Jāņa Rozes apgāds
 • 2010    Pamela Doda, Dags Sandheims. Laiks ir nauda! (Dodd, Pamela, Sundheim, Doug. The 25 Best Time Management Tools &     Techniques), Jāņa Rozes apgāds
 • 2009    Džonatans Jeitss. 100 padomi veiksmīgam uzņēmējam (Yates, Jonathan. All-time Essentials for Entrepreneurs), Jāņa Rozes apgāds
 • 2005    Džons Metoks, Jenss Ērenborgs. Māksla vienoties (Mattock, John & Erenborg, Jens. How to be Better... Negotiator), Jāņa Rozes apgāds
 • 2003    Džons Mouls. Biznesa kultūra un tradīcijas Eiropā (Mole, John. Mind Your Manners), Jāņa Rozes apgāds
 • 2000    Pega Pikeringa. Strīdi, nesaskaņas, konflikti. (Pikering, Peg. How to Manage Conflict), Jāņa Rozes apgāds.
 • 1999    Džoana Blaitmena. Ko mēs īsti ēdam? (Blythman, Joanne. The Food We Eat), Jāņa Rozes apgāds
Arnolds Pēteris Žubeckis Izglītība:
 • B.A. (Hons.) in French (The University of Melbourne, Australia);
 • Bachelor-level course in Latvian linguistics and culture (Flinders University, Australia)
 • Master of International Development (Deakin University, Australia)
 • Graduate Diploma in Teaching English as a Second or Other Language (Charles Sturt University, Australia)
Darba pieredze:
 • Translator from Latvian and French into English, and English into French - Latvian Ministry of Foreign Affairs;
 • Translator from French and English into Latvian, Council of the European Union;
 • Translator from Latvian, Lithuanian, Estonian, French, Spanish, Hungarian, Portuguese and Croatian into English, European Commission
  Zanda Beitele Izglītība:
 • Humanitāro zinātņu bakalaurs baltu filoloģijā
 • Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Darba pieredze:
 • Rakstveida tulkošana no angļu/krievu val. latviešu valodā (pieredze 5 gadi)
 • Latviešu valodas tekstu rediģēšana (pieredze 8 gadi)