Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmas valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties lasījumos „Tulkotāja meklējumi un atradumi” 2015. gada 11. decembrī Rīgā

Lasījumu „Tulkotāja meklējumi un atradumi” rīkotāji aicina visus interesentus piedalīties diskusijā par referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas praktiskajiem aspektiem.

Lasījumi „Tulkotāja meklējumi un atradumi” norisināsies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā, 204. auditorijā, 2015. gada 11. decembrī.

Laipni aicināti visi interesenti!

Lasījumu programma

„Tulkotāja meklējumi un atradumi”

Datums: 2015. gada 11. decembris

Vieta: Rīga, Visvalža iela 4a, 204. auditorija

10.00-10.20Konferences atklāšana.

LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītājs asoc. prof. Arvils Šalme

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības valdes locekle Marija Lapaine  

10.20–12.201. sesija

10.20-10.40Tiesiskās palīdzības lūgumu problemātika, tulkojot no latviešu valodas čehu valodā un no čehu valodas latviešu valodā. Nadežda Kopoloveca

10.40-11.00Kalki latviešu medicīnas terminoloģijā. Helēna Gizeleza

11.00-11.20Klīnisko pētījumu veidu nosaukumu lietojums tulkojumos latviešu valodā. Brita Taškāne

11.20-11.40Krievu īpašvārdu atveide latviešu valodā: Krievijas Federācijas valsts iestāžu nosaukumi. Jekaterina Čelnova

11.40-12.00Les solutions phraséologiques dans les traductions du français vers le letton (Frazeoloģiskie risinājumi tulkojumos no franču valodas uz latviešu valodu). Aleksandra Ļaučuka

12.00-12.20Bankas tīmekļa vietnes tulkošanas īpatnības. Madara Heidemane

12.20-12.50Kafijas pauze

12.50-15.002. sesija

12.50-13.10Tulkošanas teorētiskie un praktiskie aspekti Žila Legardinjē romānā "Pilnīgs ku-kū!". Ilze Fogele

13.10-13.30Проблемы перевода юридических текстов (Juridisko tekstu tulkošanas problēmas). Ksenija Merenkova

13.30-13.50Vai pieļaujams vārda “personalizēt” lietojums latviešu valodā? Ilze Laurinaite

13.50-14.10Metonīmija politiskajā diskursā. Larisa Engelsone

14.10-14.30Frazeoloģismi ar vārdu “skabarga”. Irina Peremota 

14.30-14.50Strategies and Outcomes in Rendering the Lyrics of the Musical “Wicked” into German (Stratēģijas un rezultāti, tulkojot mūzikla „Wicked” libretu vācu valodā). Aleksandrs Trafimovs

14.50–15.00Konferences noslēgšana

Programma

Lasījumu "Tulkotāja meklējumi un atradumi" tēzes

Galerija