Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmas valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties lasījumos „Tulkotāja meklējumi un atradumi” 2015. gada 11. decembrī Rīgā
Lasījumu „Tulkotāja meklējumi un atradumi” rīkotāji aicina visus interesentus piedalīties diskusijā par referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas praktiskajiem aspektiem.
Lasījumi „Tulkotāja meklējumi un atradumi” norisināsies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā, 204. auditorijā, 2015. gada 11. decembrī.
Laipni aicināti visi interesenti! Lasījumu programma „Tulkotāja meklējumi un atradumi” Datums: 2015. gada 11. decembris Vieta: Rīga, Visvalža iela 4a, 204. auditorija 10.00-10.20 Konferences atklāšana. LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītājs asoc. prof. Arvils Šalme Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības valdes locekle Marija Lapaine   10.20–12.20 1. sesija 10.20-10.40 Tiesiskās palīdzības lūgumu problemātika, tulkojot no latviešu valodas čehu valodā un no čehu valodas latviešu valodā. Nadežda Kopoloveca 10.40-11.00 Kalki latviešu medicīnas terminoloģijā. Helēna Gizeleza 11.00-11.20 Klīnisko pētījumu veidu nosaukumu lietojums tulkojumos latviešu valodā. Brita Taškāne 11.20-11.40 Krievu īpašvārdu atveide latviešu valodā: Krievijas Federācijas valsts iestāžu nosaukumi. Jekaterina Čelnova 11.40-12.00 Les solutions phraséologiques dans les traductions du français vers le letton (Frazeoloģiskie risinājumi tulkojumos no franču valodas uz latviešu valodu). Aleksandra Ļaučuka 12.00-12.20 Bankas tīmekļa vietnes tulkošanas īpatnības. Madara Heidemane 12.20-12.50 Kafijas pauze 12.50-15.00 2. sesija 12.50-13.10 Tulkošanas teorētiskie un praktiskie aspekti Žila Legardinjē romānā "Pilnīgs ku-kū!". Ilze Fogele 13.10-13.30 Проблемы перевода юридических текстов (Juridisko tekstu tulkošanas problēmas). Ksenija Merenkova 13.30-13.50 Vai pieļaujams vārda “personalizēt” lietojums latviešu valodā? Ilze Laurinaite 13.50-14.10 Metonīmija politiskajā diskursā. Larisa Engelsone 14.10-14.30 Frazeoloģismi ar vārdu “skabarga”. Irina Peremota  14.30-14.50 Strategies and Outcomes in Rendering the Lyrics of the Musical “Wicked” into German (Stratēģijas un rezultāti, tulkojot mūzikla „Wicked” libretu vācu valodā). Aleksandrs Trafimovs 14.50–15.00 Konferences noslēgšana
Programma Lasījumu "Tulkotāja meklējumi un atradumi" tēzes Galerija