LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas (PMSP) “Rakstiskā tulkošana” 2. kursa studenti mācību projekta laikā iztulkojuši angļu valodā apdrošināšanas brokeru uzņēmuma mājaslapu, kas bija sarežģīts projekts, jo teksts bija jāatveido svešvalodā.

Studenti tulkojumu veica samērā īsā laikā – trijās nedēļās, turklāt tam bija lielāka grūtības pakāpe, jo tulkošana noritēja no latviešu uz angļu valodu. Tāpat studentu uzdevums bija atrast piemērotākos apdrošināšanas nozares terminus angļu valodā. Piemēram, kā angliski atveidot risku izvērtēšanu, garantijas, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu u.c. nozares terminus.

Projekta vadības groži bija uzticēti PMSP “Rakstiskā tulkošana” studentam Viesturam Mušpertam. Viņš uzsver, ka projekts bijis tehniski sarežģīts, jo tas bija jāveic svešvalodā ar salīdzinoši īsu darba izpildes termiņu. “Tas bija vairāku cilvēku kopdarbs, kas mijās ar apdrošināšanas nozarei īpašās terminoloģijas meklējumiem un atlasi,” piebilst V. Mušperts. Projektu vadītāja vērtējumā būtiski bijis atlasīt atbilstīgākos nozares terminus Eiropas auditorijai.

Projekta ieguvums ir arī studentu veidotais un sagatavotais apdrošināšanas nozares terminu glosārijs. Studenti projekta laikā iejutās dažādās lomās – projektu vadītāja, redaktoru, tulkotāju un terminologa. Tāpat studentu rīcībā bija arī PMSP “Rakstiskā tulkošana” programmas direktores Guntas Ločmeles ieteikumi.

Programmas “Rakstiskā tulkošana” studente Sindija Samohvalova projektā iejutās terminologa lomā. “Bieži nācās meklēt terminus un tad salīdzināt, kāds ir tulkojums citu apdrošināšanas uzņēmumu mājaslapās. Lielākais izaicinājums bija visiem tulkotājiem izveidot vienādus tulkojumus terminiem, kas atkārtojas, jo darba laikā pārējie neredz citu tulkojumus,” saka S.Samohvalova.

“Man patika arī “dzīvais process” – atgriezeniskā saite ar redaktora komentāriem un fakts, ka projekta vadītājs spēja panākt rezultātu (gatavu tulkojumu), saliekot visu kopā. Tomēr aizdomājos arī par to, ka dažkārt savā profesionālajā darbā ir lietas, ko es uztveru par pašsaprotamām projekta sastāvdaļām – gan projekta formas, gan komunikācijas ziņā, bet tagad sapratu, ka ir daudz vairāk “mainīgo lielumu”, kas ļauj projektam noritēt viegli un bez aizķeršanās, vai tieši otrādi – var radīt šķēršļus,” savos iespaidos par projektu dalās programmas studente Laura Prikule.

Studente Katrīna Anete Krapse pirmoreiz tulkojusi šādas tematikas tekstu angļu valodā un uzskata, ka guvusi vērtīgu pieredzi. “Grūtākais noteikti bija tas, ka jātulko no savas dzimtās valodas uz angļu valodu, kā arī bija grūti izšķirties par terminu lietojumu, jo bija vairāki varianti, kas šķita atbilstīgi,” norāda K.A.Krapse.

Vērtējot studentu paveikto, PMSP “Rakstiskā tulkošana” direktore prof. Gunta Ločmele ir priecīga gan par iztulkoto materiālu, gan par studentu darbu komandā. “Projekts visiem ļāva dziļāk iepazīt dinamisku nozari, gūt pārliecību par savu spēju tulkot šāda veida tekstu svešvalodā, arī saprast, kas vēl savā darbā un zināšanās pilnveidojams. Kopdarbs radīja paļāvību un uzticību komandai, prieku strādāt un meklēt risinājumus kopā,” norāda G. Ločmele.

PMSP “Rakstiskā tulkošana” studentiem šis bija otrais kopdarbs studiju priekšmeta “Starpkultūru projekti” laikā. Iepriekš studenti, sadarbojoties ar Latvijas Fizioterapeitu asociāciju, no angļu valodas latviešu valodā iztulkoja situāciju izspēles grāmatu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas speciālistiem.

Dalīties