2019. gada 21.–22. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē "Vārds. Nozīme. Vārdnīca".

Konferencē piedalījās PMSP "Rakstiskā tulkošana" mācībspēki: prof. Andrejs Veisbergs ar referātu "Frazeoloģijas kategorija un divvalodu vārdnīcas – ekvivalence Prokrusta gultā", prof. Gunta Ločmele un lekt. Helēna Gizeleza ar referātu "Stilistisko līdzekļu lietojums un nozīme reklāmas tekstos" un lekt. Nadežda Kopoloveca ar referātu "Neatkarības tēls Latvijas un Čehijas politiskajā diskursā".

Konferences tēžu krājums ir pieejams šeit.

 

Dalīties