2019. gada oktobrī Briselē notika zīmola „Eiropas maģistrs tulkošanā” (EMT) kārtējā svinīgā sertifikātu pasniegšanas ceremonija. LU HZF profesionālā maģistra studiju programma "Rakstiskā tulkošana" jau trešo reizi saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, apliecinot atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem tulkotāju sagatavošanā. 

EMT ir partnerības projekts starp Eiropas Komisiju un augstākās izglītības iestādēm, kas piedāvā maģistra studiju programmas rakstiskajā tulkošanā. EMT jeb "Eiropas maģistrs tulkošanā" ir kvalitātes zīme maģistra līmeņa tulkošanas studiju programmām. To piešķir tām augstākās izglītības studiju programmām, kuras atbilst starptautiski pieņemtiem kvalitātes standartiem tulkotāju sagatavošanā.

EMT projektu uzsāka pēc Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta priekšlikuma 2005. gadā, un tā galvenais ir uzlabot tulkošanas programmu kvalitāti un veicināt augsti kvalificētu tulkotāju sagatavošanu. Kvalitātes zīme tiek piešķirta uz 5 gadiem, un to saņēmušās augstākās izglītības iestādes absolventiem izsniedz atbilstošus sertifikātus - "Eiropas maģistrs tulkošanā" ar kvalitātes zīmes logotipu. EMT tīklā šobrīd ir 81 dalībnieki.

Pirmo reizi LU Humanitāro zinātņu fakultātes PMSP "Rakstiskā tulkošana" EMT kvalitātes zīmi saņēma 2011. gadā. Šobrīd Latviju EMT tīklā pārstāv trīs augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte.

Dalīties