Kā katru gadu, arī šogad janvāra beigās Latvijas Universitātē aizsākās tradicionālā LU zinātniskā konference. Februārī konferences darbu iesāks Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija, 3. februārī Visvalža ielā pulcinot tulkošanas speciālistus un interesentus.

Pirmdien, 3. februārī, plkst. 14.00 norisināsies Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija.

Humanitāro zinātņu fakultāte, 420. aud.

Visvalža ielā 4a

14 00 – 14 15 Andrejs Veisbergs

Latviešu tulkojumi 1900–1914

14 15 – 14 30 Svetlana Koroļova

Izglītības tekstu tulkošana no latviešu valodas angļu valodā

14 30 – 14 45 Gunta Ločmele, Helēna Gizeleza

Uz dzimti orientēta reklāma un tās tulkošanas īpatnības

14 45 – 15 00 Arvils Šalme

Terminu jukas: masu mediji, sociālie mediji, elektroniskie mediji, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, saziņas līdzekļi un vēl daži citi sajaukti jēdzieni

15 00 – 15 15

Anderss Ulsons (Anders Olsson)

Trīs kopīgi zviedru verbi un to tulkošanas aspekti angļu, somu, latviešu, krievu un vācu valodā dažādos kontekstos

Dalīties