PMSP "Rakstiskā tulkošana" 2. kursa studentiem tika mainīti maģistra darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas datumi. Maģistra darbu iesniegšana notiks 8. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 18.00 (421. telpā). Maģistra darbu aizstāvēšana notiks 16. jūnijā.

Dalīties