PMSP "Rakstiskā tulkošana" 2 kursa studentes 2020. gadā veica tulkojumus biedrības "Cerību spārni" un sociālā uzņēmuma “Visi Var” vajadzībām. Esam saņēmuši atsauksmi par paveikto:

"Paldies par brīnišķīgo sadarbību ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studentēm un pasniedzēju, kuras palīdzēja iztulkot Sociālā uzņēmuma "Visi Var" mājas lapas tekstus angļu valodā.

Pateicamies personīgi profesionālā maģistra studiju programmas "Rakstiskā tulkošana", 2.kursa studentēm Leldei Blažēvicai, Lainei Lācei, Sanitai Matulei, Līvai Bunkšei, Aijai Tolstojai, Maijai Sīmanei un LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas lektorei Helēnai Gizelezai.

Drīz mūsu mājas lapas informāciju un aprakstus par mūsu darbu varēs saņemt plašāka mērķauditorija un pateicoties šim ieguldījumam varēs paplašināties mūsu klientu loks."

Sociālais uzņēmums “Visi Var” dibināts 2018. gada 30. janvārī, Siguldā. Tā darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

http://visivar.lv/lv/par-mums

https://www.facebook.com/socialaisuznemumsVisiVar/

 

Dalīties