29.aprīlī attālinātā formātā notika 7. starptautiskais Rīgas simpozijs “Tulkošanas pragmatiskie aspekti” 2021.

Šajā reizē konferences tēma bija "Tulkojums un latviešu valoda". Konferencē nolasīti 9 referāti. Konference bija piesaistīta VPP Latviešu valoda.

Simpozijā nolasītie referāti:

Andrejs Veisbergs (LU) Latviešu tulkojumjoma un tulkojumvalodas jautājumi 20. gs. sākumā (1900-1914)  

Dens Dimiņš (Luksemburga)  Un zilgana kurpe pulkstenim – Leonīda Dobičina “Enpils” latviskais tulkojums 

Gunta Ločmele (LU) Reklāmtekstu tulkošanas īpatnības latviešu valodā 

Jānis Sīlis (VA) Intertekstualitāte latviešu tulkojumos: alūzijas, parodija un tekstlingvistiskais līmenis 

Jānis Veckrācis (VA) Atkārtotie un pārskatītie tulkojumi latviešu valodā: laika ietekme un valodas mainība 

Guntars Dreijers (VA)  Lingvokulturoloģiskais apraksts un paralēlisms Mika Koljera romānā Iz Baltikas 

Astra Skrābāne (VA) Franču valodas un literatūras ietekme uz latviešu valodu tēlainības aspektā (A. de Sent-Ekziperī “Mazais princis”) 

Ivars Orehovs (LU) Kultūrvēstures aspekti J. Čakstes vācu valodā sarakstītajā apcerējumā “Die Letten und ihre Latwija” (1917), tā tulkošanas un izdevumu vēsture latviski (“Latvieši un viņu Latvija”)

Alla Placinska (LU) Latviešu literatūra spāņu valodas tulkojumos. Konceptuālie jautājumi.

Dalīties