Profesionālā maģistra studiju programma “Rakstiskā tulkošana” palīdz atrast savu īsto tulkošanas ceļu – ir pārliecinātas šī gada programmas absolventes

Pēc bakalaura studijām loģisks izvēles solis ceļā uz veiksmīgu karjeru ir maģistra studijas. Ko par savu studiju izvēli un studiju pieredzi saka LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” šī gada absolventes Lelde Blažēvica, Līva Bunkše, Sanita Matule un Laine Lāce, stāsta viņas pašas.

 

Lelde

Savas akadēmiskās gaitas uzsāku citā augstskolā, taču vienmēr biju vēlējusies studēt Latvijas Universitātē, jo īpaši tādēļ, ka bakalaura studiju laikā savos referātos un pētījumos atsaucos uz LU pētniekiem. Pēc bakalaura grāda iegūšanas zināju, ka savu turpmāko karjeru joprojām vēlos saistīt ar tulkošanu.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”, manuprāt, lieliski spēj sagatavot topošos tulkotājus darba videi – pasniedzēji rūpīgi pārskatīja mūsu veiktos tulkojumus un sniedza ieteikumus, mums bija iespēja darboties ar datorizētajiem tulkošanas rīkiem, un augstskola organizēja arī vieslekcijas, kurās gan tulkošanas biroju pārstāvji, gan dažādu nozaru tulkotāji stāstīja par reālo darba ikdienu. Prakses un studiju kursa „Starpkultūru projekti” laikā sagatavojām tulkojumus, kas tika nodoti reāliem klientiem.

LU mācībspēki mani iedvesmoja turpināt soļot augšup pa karjeras kāpnēm, un es jutos pagodināta par to, ka varēju būt daļa no šīs augstskolas. Studiju laikā iemācījos labāk plānot savu laiku, kā arī uzņemties iniciatīvu un atbildību par veikto darbu. Tulkošanas biroji, ar kuriem sadarbojos, novērtē manu izvēli studēt Latvijas Universitātē, tāpēc esmu pārliecināta, ka šajā augstskolā iegūtā izglītība man būs ārkārtīgi noderīga.

Līva

Dažādība piešķir dzīvei vērtību. Ar šādu moto es varu raksturot  studiju programmas “Rakstiskās tulkošanas” programmas kursus un pavadīto studiju laiku. Esmu pārliecināta, ka tulkotājam un tulkojumam ir jābūt vienotam un sasaistītam. Tiem  jāsader kā cimdam ar roku. Tieši programmas dažādie kursi, kuri ietvēra plaša spektra tēmu un nozaru apskatu, sniedza man iespēju atrast cimdu, kurš ir piemērots man. Apgūstot dažādu, diametrāli pretēju nozaru tulkošanas specifiku, es sapratu, kas ir tas, ko vēlos tulkot arī turpmāk. Tulkošanas programma ir lieliska iespēja ikvienam, kurš vēlas atrast savu īsto tulkošanas ceļu vai arī pilnveidot un attīstīt jau apgūtas prasmes un zināšanas.

Sanita

Studijas bija izaicinošas un vērstas uz prasmju izkopšanu. Rakstiskās tulkošanas studijas sniedza ieskatu tulkošanas nozarē un ļāva izvēlēties savu vietu tajā. Studijas bija noderīgas kā tulkotājiem, tā topošajiem projektu vadītājiem.

Laine

Pēc bakalaura studiju pabeigšanas zināju, ka ar to manas gaitas Latvijas Universitātē nebeigsies. Savu izvēli studēt PMSP “Rakstiskā tulkošana” nevienā brīdī neesmu nožēlojusi vai pārdomājusi, jo programma piepildīja manas sākotnējās gaidas par to.

Studijas bija ārkārtīgi daudzpusīgas, jo apguvām dažādu veidu tekstu tulkošanu un to īpatnības, kas ļāva saprast, ar kādiem tekstiem vēlos strādāt nākotnē. Augstu novērtēju dažādu tulkošanas uzņēmumu pārstāvju un tulkotāju vieslekcijas, jo tās palīdzēja ielūkoties un sagatavoties tulkotāja reālajai darba ikdienai. Vislabāk tulkotāja darbu varēja apgūt studiju laikā veiktajā praksē tulkošanas uzņēmumā, kas atklāja, ka tulkotāja darbs ne vienmēr beidzas ar teksta vienkāršu iztulkošanu, bet ir vēl vairāki citi uzdevumi, kas jāpaveic. Praksē ieguvu neatsveramu pārliecību par saviem spēkiem, kā arī ļoti noderīgus kontaktus ar tulkošanas jomas pārstāvjiem.

Studijas šajā maģistrantūras programmā ir sniegušas man ārkārtīgi noderīgas un praktiski izmantojamas zināšanas. Studiju programma “Rakstiskā tulkošana” ir izcila iespēja, lai saprastu un pierādītu sevi dažādās tulkošanas jomās un atrastu savu īsto vietu.

Dalīties