LU HZF notiks papilduzņemšana rakstiskās tulkošanas maģistrantūrā

PMSP „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma, kurā studijas notiek vēlās pēcpusdienās. Tās absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Programmā iegūtas zināšanas un pieredze būs noderīgas arī tiem, kas nestrādā par tulkotājiem, tomēr strādā ar dažādiem tekstiem. Tā noderēs arī speciālistiem, kam tulkošana ir tikai viens no darba pienākumiem.

Programma „Rakstiskā tulkošana” veidota atbilstoši Eiropas Tulkošanas maģistra programmu (EMT - European Master's in Translation) standartam un saņēmusi EMT kvalitātes zīmi.

Programmu atbalsta Eiropas Komisijas Tulkošanas dienests. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu/latviešu/angļu; vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu. Ir budžeta vietas.

Papilduzņemšanas grafiks:

Pieteikšanās no 23. līdz 27. augustam Visvalža ielā 4a:

  • 23.08. - 13:00-18:00
  • 24.08. - 9:00-14:00

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI: 

26. augustā plkst. 12.00 314. telpā (rakstisks pārbaudījums), plkst. 17:00 intervija.

Dalīties