Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcijā tiks galvenokārt aplūkoti divvalodu un daudzvalodu tulkošanas, tulkojumvēstures un citi valodniecības jautājumi. Paredzēti 6 referāti. 

https://conferences.lu.lv/event/98/

Programma

Dalīties