Pirmdien, 13. jūnijā, plkst. 17:00, Humanitāro zinātņu fakultātes 420. auditorijā notiks informatīva stunda par profesionālo maģistra studiju programmu "Rakstiskā tulkošana”. Uz interesentu jautājumiem atbildēs programmas direktore prof. Gunta Ločmele un programmā iesaistītie docētāji.

Profesionālā maģistra studiju programma "Rakstiskā tulkošana" ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju. Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Profesionālā maģistra studiju programma "Rakstiskā tulkošana" otro reizi ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas labākajiem programmas studentiem nodrošina prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Apakšprogrammas:  

  • angļu/latviešu/angļu; 
  • vācu/latviešu/vācu; 
  • franču/angļu/latviešu;
  • angļu/latviešu/krievu. 

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums un intervija.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Papildu informācija:

Rīga, Visvalža iela 4a 

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv

Dalīties