Seminārs par maģistra darba izstrādi PMSP "Rakstiskā tulkošana" studentiem notiks trešdien, 21. septembrī, plkst. 20.00.

Seminārs notiks 314. auditorijā.

Dalīties