PMSP „Rakstiskā tulkošana” saņēmusi bezmaksas „Phrase TSM” licenci 2022./2023. gadam

PMSP „Rakstiskā tulkošana” saņēmusi bezmaksas „Phrase TSM” licenci 2022./2023. gadam. „Phrase TSM” varēs izmantot gan pasniedzēji, gan studenti tulkošanai tiešsaistē.

„Phrase TSM” veido pilnīgu tulkošanas vidi, kas ietver tulkošanas atmiņu, integrētu mašīntulkošanu, terminoloģijas pārvaldību, kvalitātes nodrošināšanu, kā arī gan tīmekļbāzētu, gan darbvirsmas redaktoru.

Mēs pateicamies uz'ņēmumam "Phrase" par bezmaksas akadēmisko licenci.

"Phrase" tīmekļa vietne: www.phrase.com

 

Phrase licence for PMSP Translation students and trainers

Professional Master’s Studies Programme “Translation” has obtained a free Phrase TSM licence for 2022/2023. Phrase TSM edition will be used by lecturers and students of the programme.

Phrase TSM is a cloud-based translation platform which consists of a translation memory, an integrated machine translation tool, a terminology management tool, a quality management tool, and a cloud-based and desktop editor.

We would like to thank Phrase emSource Technologies for the free academic licence.

Phrase TSM web-site: www.phrase.com

Dalīties