2013. gada 2. decembrī

Tikšanās ar SDI Media redaktori Zandu Beiteli 2013. gada 2. decembrī