2013. gada 07. novembrī "SDI Media" pārstāvja Kalvja Klubura lekcija par filmu tulkošanu

2013. gada 07. novembrī "SDI Media" pārstāvja Kalvja Klubura lekcija par filmu tulkošanu