LU 74. konferences "Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija"