J. Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca"